Jednání ÚOK CHMH 31.1.2015

Info-2015

 

Datum konání: 31.1.2015, ČSCH Maškova

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, P. Tejml, D. Vítková, O. Výšek, J. Dobiášovský;

Přítomni RK: A. Raušová, R. Machová, M. Králíčková

Zapsal: O. Výšek

Program:

 • Předložena výsledovka za 2014, do konce 28.2. bude rozklíčována
 • Revize zápisu z jednání UOK ze 14.8.2014
  • Nový standard - proběhne školení českých posuzovatelů a adeptů v rámci speciálky - Christian Koch - školení kalifornských a  blue - čas bude upřesněn
  • Do školení bude pozdržený standard do tohoto školení, aby byla zapracovány i tyto barvy
  • Nový standard bude vyhotoven do 1.10.2015, zveřejněn nejpozději 1.12.2015 s platností 1.1.2016
  • Průkazy posuzovatelů - centrální průkazy ČSCH neexistují, je na ÚOK CHMH jaké vydá
  • Udělování šampionátů - časové omezení bude pouze pro morče šampion
  • Přijímací řízení v roce 2015 - morčata nebude vyhlášeno.
 • Školení adeptů na posuzovatele
  • 4.1. genetika morčat
  • ForPet - sobota + neděle - hodina bude upřesněna
  • V rámci speciálky - pátek ?  + sobota - bezsrstí (musí být 2, jedno bude to Kochovo)
  • Lysá n. L. (2 školení)
  • Přesné termíny a časy budou upřesněny
  • Školení adeptů v rámci školení posuzovatelů, předběžný termín 10.5. čas bude doplněn
 • Školení posuzovatelů:
  • Bude provedeno po evropském školení, předpokládaný termín 10.5. čas bude doplněn
  • Evropské školení:
  • UOK Deleguje: Tejml, Kroftová, Vítková - školena budou jednobarevná morčata
 • Evropský posuzovatel: bude projednáváno na dalším jednání EE.
 • Rozměry posuzovacích lístků - je možné upravit velikost posuzovacích lístků, v případě že obsahují všechny náležitosti dle standardu morčat a umožňuje zápis informací spojených s posouzením.
 • Termín dalšího jednání ÚOK CHMH - Speciální výstava neděle 9:30
 • Poděkování tajemnici  ÚOK CHMH Ing. Daniele Hofmanové  za rychlou přípravu podkladů pro jednání ÚOK CHMH
 • Práce s mládeží: ÚOK CHMH doporučuje Zdeňku Klimkovou do KPM a do zkušební komise na OMCH v Ostravě
 • Přihlášení adepti skládali písemnou teoretickou zkoušku pro posuzovatele potkanů, skládali: Ing. Markéta Čacká, Michaela Švrčková, Adéla Máčiková, Barbora Veselá, Helena Hanusová.
 • Dle výsledků zkoušek na posuzovatele potkanů, ÚOK CHMH jmenuje Ing. Markétu Čackou, Adélu Máčikovou a Michaelu Švrčkovou  k datu 1. 3. 2015 posuzovatelkami potkanů
 • Diskuze:
  • Delegačenky posuzovatelů na výstavy
  • Uzavírání sponzorských smluv
  • Aktualizace informací rodent.cz : posuzovatelé, adepti

ÚOK CHMH bere na vědomí:

 • Data jednání VH a schvalování stanov.
 • Zprávu revizní komise

ÚOK CHMH schvaluje:

 • Upřesnění - 6 měsíců se týká pouze Šampiona ČR, pro interšamp a grandšamp se časové omezení nevztahuje. S platností od ihned.

ÚOK CHMH ukládá:

 • Výškovi: návrh průkazů posuzovatelů
 • Výškovi: návrh elektronizaci šampionátů
 • Kroftová: zpracovat zprávu ze školení posuzovatelů EE
 • Připraví připomínky k návrhu stanov - do konce 30.4.