Ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti CHMH 4.1.2014

Info-2014

 

Přítomni: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský, Aneta Raušová,  Radka Machová, Markéta Čacká, Helena Lužná, Zuzana Brotánková, Jitka Jiřičná, Eva Jarošová, p. Kučera, p. Nývlt

Omluveni: Michaela Králíčková

Hosté: L.Dejmková

Zapsal: O. Výšek

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva UOK,

a. Zpráva rozpočtu UOK na rok 2014

b. Plán rozpočtu na rok 2015 – plán činnosti: obdobná struktura jako v roce 2014, připravit plán činnosti

3. Zpráva sboru posuzovatelů, zpráva z EE školení

4. Zpráva stálého delegáta při EE, pozvánka na EE výstavu

5. Zpráva sboru posuzovatelů potkanů

6. Diskuze

a. Předložen podnět na změnu standardu C v položce celkový dojem

b. Diskuze problematiky nošení zvířat na posouzení. Pořadatelům se doporučuje umístit do výstavních podmínek způsob nošení morčat k posouzení: A) nošení morčat je zajištěno pořadatelem B) vystavovatel zajistí přinesení morčete.

7. Zpráva VH

Zápis odsouhlasen, ukončeno 12:50