Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat

Info-2014

 

Termín, místo konání: 16. 8. 2014, 15. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr

Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, Stanovy ČSCH + řády a směrnice vztahující se k odbornosti morčat

Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2014

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 1. 8. 2014

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: Adept + jméno a příjmení

Přijímací řízení se řídí řádem pro posuzovatele ČSCH (http://www.cschdz.eu/DownloadHandler.ashx?pg=dc97fc12-514c-4062-9e1e-ceabc89aed63§ion=b95dc2c7-ddd8-44b1-8081-e1c8f4474415&file=Rad_pro_posuzovatele_+2014.pdf) a dále pak řádem pro adepty na posuzovatele morčat vydaného UOK 18.3.2012 (Řád pro adepty na posuzovatele morčat)

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: ptejml@seznam.cz

Přihláška ke stažení