Jednání UOK CHMH 4.1.2014

Info-2014

 

Schůze UOK 4.1.2014

Přítomni: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský

Za RK ÚOK: Aneta Raušová

Hosté: Helena Lužná, Zuzana Brotánková, Markéta Čacká, L. Dejmková

Zapsal: Výšek

Jednání:

1. Kontrola a odsouhlasení zápisu z 31.10.2013

2. Školení posuzovatelů EE – konané 14.3.-16.3.2014 v NL Putten, delegovaní posuzovatelé A.Kroftová, D.Vítková, P.Tejml závazně potvrzují účast

3. Předložena žádost Slovenských chovatelů potkanů (Michaela Mišková, Tamara Sýkorová) o možnosti převzetí CZ standardu potkanů. UOK souhlasí s poskytnutím, za podmínky zachování zdroje standardu – ČSCH UOK CHMH.

4. Projednána žádost o přerušení:

a. Adepta na posuzovatele Ivany Dobiášovské – přerušení schváleno do 31.12.2015 – vyřazena z evidence

b. Posuzovatele Petry Mydlářové – přerušení schváleno do 31.12.2015 – vyřazena z evidence

5. Přijímací řízení adeptů na posuzovatele morčat se bude konat v sobotu 16.8.2014. Podmínky pro přijímací řízení budou zveřejněny nejpozději 1.6.2014, včetně přihlášky.

6. Přijímací řízení na adepty posuzovatele potkanů – sbor posuzovatelů potkanů s ohledem na dostatečné množství adeptů se nebude přijímací řízení v roce 2014 konat.

7. Projednání statusu adepta na posuzovatele M.Sviatka. v 10/2013 byl odeslán Slovenské straně doporučený dopis s výsledky zkoušek na posuzovatele morčat. S ohledem na skutečnost, že zkoušky nebyly složeny více jak dvakrát, UOK vyřazuje M.Sviatka ze seznamu adeptů na posuzovatele morčat.

8. Termíny školení adeptů na posuzovatele morčat: Sbor posuzovatelů poskytne školení 30.3.2014, 5.4.2014, 27.7.2014, 15.8.2014, 2 do 12/2014.

9. Přihláška na zkoušku na posuzovatele morčat musí být podána nejméně 3 týdny před jejím konáním. Termín konání zkoušky na posuzovatele morčat na 16.8.2014.

10. UOK požaduje po ČSCH řádné vedení archivu / uskladnění pro potřeby UOK CHMH.

11. UOK schvaluje výši příspěvku adepta na posuzovatele do vzdělávacího fondu, za každý rok adeptství uhradit 500,- splatné na účet pověřené ZO CHMH, která převede na účet UOK.

12. UOK připomíná, že z každé posuzované výstavy je každým posuzovatelem odváděna částka 40,- do vzdělávacího fondu na účet pověřené ZO CHMH, která převede na účet UOK.

13. Zápis byl schválen všemi přítomnými

Schůze UOK ukončena 11:22