75. zasedání EE v Bernu (Švýcarsko), 8. až 12. 5. 2013

Info-2013

 

Jubilejní 75. zasedání EE se konalo ve Švýcarsku, v zemi končícího prezidenta EE Urse Freiburghause v hlavním městě Bernu.  Ve středu večer se sjelo do Bernu prezídium EE a členové standardových komisí, jejichž zasedání proběhla během čtvrtka. Ve čtvrtek navečer pak dorazili delegáti jednotlivých sekcí a zasedání bylo slavnostně zahájeno na bernské radnici.

Účast zástupců z jednotlivých klubů nebyla velká, dostavil se delegát z Čech, Holandska, Německa, Slovenska, Švýcarska, Velké Británie a poprvé také nová delegátka z Dánska (Christina Vildershoej), která představila dánský klub (DMK), jenž byl na sobotním generálním zasedání přijat mezi členské organizace. Stejně tak tomu bylo i u italské organizace (ANAC), kterou přijel v sobotu představit Alessandro Segnini.

Jednání vedla, stejně jako v předchozích letech, Evelyne van Vliet, prezidentka sekce morčat EE. Postupovalo se dle připravených bodů a bylo projednáno následující: Přítomnými byl schválen loňský zápisu z německého Altöttingu, při kterém Evelyne van Vliet sdělila výsledek jednání mezi německými kluby MFD a OMNC. Jelikož OMNC nepřistoupilo na podmínky členského klubu MFD, nebudou se v budoucnu moci členové OMNC účastnit evropských výstav.

Z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu tří let a neaktivní účasti vypadlo z členských organizací Španělsko. Evelyne van Vliet komunikuje se jinou španělskou organizací, která projevila o členství zájem. Další korespondence probíhá s Belgií, která nevysílá na zasedání žádného delegáta. Andy Verelst (delegát z Belgie za králíky) se pokusí tento problém vyřešit.

Evelyne van Vliet podala zprávu ze zasedání prezídia, kterého se účastnila. Informace se týkaly budoucích evropských výstav. Další EV se uskuteční ve Francii, ve městě Metz (2015), a následná v Dánsku, městě Herning (2018). Dále informovala o volbách nového prezidenta a sekretáře EE, které proběhly na sobotním generálním zasedání.

K EV v Lipsku proběhla kratší diskuze. Tým organizátorů z německého spolku MFD byl pochválen za dobře odvedenou práci, přesto měli přítomní některé návrhy na zlepšení organizace a průběhu výstavy. Evelyne van Vliet také slíbila dořešení problémů s udělenými cenami, které někteří chovatelé dosud neobdrželi.

EV morčat, které se konají v letech, kdy není společná EV všech zvířat, se na návrh přítomných mohou organizovat každý rok, nikoli jednou za dva roky, jak tomu bylo doposud. V roce 2014 bude tato výstava v Quadrath-Ichendorfu (blízko Kolína nad Rýnem) a to 15. až 18. 5. V roce 2016 je plánovaná na listopad do Nitry (SK) a v roce 2017 do Dánska.

Christian Koch (D), prezident standardové komise, přednesl zprávu z čtvrtečního zasedání, kterého se účastnila Evelyne van Vliet (UK), Christian Koch (D) a Petr Tejml (CZ). Helmut Sakac (A) vzhledem u ukončení chovu morčat rezignoval na své funkce. Lena Tysk (SWE) se z rodinných důvodů nemohla schůzky zúčastnit a omluvila se. Na žádost byl nově přijat posuzovatel z Holandska, Jan Schop. Standardová komise bude v budoucnu ještě doplněna. Do EE standardu nebyla přidána žádná na nová plemena, ani barvy. V případě zájmu doplnění nových plemen, příp. barev, je nutné návrhy zaslat do 1. 4. 2014. Standard bude zveřejněn na webových stránkách EE a je zájem, aby členské země posílaly fotografie morčat, které budou ke standardu doplňovány. Rita Ribeiro (PT) úspěšně absolvovala posuzovatelskou zkoušku na EV v Lipsku a stala se oficiální posuzovatelkou EE.

Školení posuzovatelů morčat, které se letos konalo v Praze, bylo oceněno nejen na jednání v sekci, ale i standardovou komisí, a dokonce i na zasedání prezídia a na generálním zasedání, což mě, jako organizátora, velice potěšilo. Na školení měla přednášku Denisa Vítková (CZ) - crested a Andreas Reinert (D) - saténová morčata. Příští rok je školení plánované v Holandsku v městečku Putten, kde se bude konat spolu se školením chovatelů králíků. Bude v termínu od 14. do 16. 3. 2014 a tématem budou barvy aguti, argente, tříslová kresba a součástí bude i přednáška o genetice morčat.

Na závěr zasedání byla spuštěna krátká PowerPointová prezentace ohledně kožní plísně, která nyní trápí chovatele ve Švédsku, a jednání bylo ukončeno.

Petr Tejml