Směrnice pro přidělování názvu chovatelských stanic od 6.2.2016

Chovatelské stanice

 

Název chovatelské stanice je jedinečný a jako takový je nutné si jej dobře rozmyslet a zvolit.

Před zvolením vymyšleného názvu je vhodné zkontrolovat si, zdali již mezi schválenými názvy není uveden - /seznam-chovatelskych-stanic

Název není možné časem měnit ani jej různě pozměňovat. Pokud zažádáte o změnu názvu, vedení ZO a ÚOK rozhodne o schválení nebo zamítnutí individuálně, vše po zvážení důvodu, který k tomuto vede. Částka za změnu je 1000,- Kč.

Rozhodnutí je jednoznačné a neměnné. V případně změny názvu se žadatel zříká nároku užívání názvu původního, který ale zůstává dále veden v databázi ÚOK.

Změna názvu ch.s. nebude umožněna, pokud byly v chovatelské stanici vedeny odchovy s PP.

Žádost o název chovatelské se vyplní on-line na webu ÚOK rodent.cz, nezasílá se poštou. K nalezení zde: /seznam-chovatelskych-stanic - aktivní link vlevo nahoře „Podat žádost o název chovatelské stanice“.

K vyplnění žádosti je nutné znát členské číslo, vyplňuje se až po zaplacení členských poplatků.

Žadatel/člen ČSCH musí dosáhnout 15 let věku, nemusí mít trvalé bydliště v ČR.

Název nebude schválen, pokud bude hanlivý, vulgární nebo mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus či jiná extremistická hnutí.

Název se připouští český i cizojazyčný a může obsahovat název plemene.

Název je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.

Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno.

Názvy nemohou být shodné s již schválenými ani s ohledem na cizojazyčné, za shodu se bude považovat např. Černá růže – Black rose a jiné.

Rodinní příslušníci, kteří jsou členy ČSCH mohou používat shodný název chovatelské stanice po vzájemné dohodě a budou uvedeni v databázi. Vhodné pro mladé chovatele s věkem do 15 let.

Schválení názvu probíhá do 14 dnů od odeslání Žádosti. Žadateli přijde na uvedený email výsledek schválení a to i v záporném rozhodnutí. Při zamítnutí názvu se s žadatelem vždy zkontaktuje pověřená osoba a vše se řeší individuálně, žadatel nemá možnost opakovaně vyplnit on-line Žádost znovu s jiným názvem.

ZOCHMH s pověřením ÚOK vydává Certifikát chovatelské stanice, který je zpoplatněný dle aktuálního Ceníku a je dobrovolný.