Certifikáty chovatelských stanic

Chovatelské stanice

 

>ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců začala vydávat certifikáty chovatelských stanic. Certifikát chovatelské stanice zaručuje jedinečnost jejího jména - toto jméno není a nebude přiděleno jiné chovatelské stanici. Certifikátem se může chs prezentovat. Objednání certifikátů je možné na emailové adrese vybor@klubmorcat.cz a jakmile bude přijata platba, certifikát bude vystaven. Certifikát je vystavován v tištěné podobě zalaminován a v elektronické podobě, kdy je vám certifikát zaslán na emailovou adresu, která je registrována k vaší CHS. Elektronický certifikát je následně možné použít pro vaši webovou prezentaci. ÚOK CHHL pověřila SOCHM vydáváním certifikátů.

Platbu za vystavení certifikátu ve výši 100 Kč proveďte na účet SOCHM 0135300369/0800 a jako variabilní symbol uveďte 999+číslo členského průkazu. Certifikáty jsou rozesílány jednou měsíčně, vždy do 15. dne následujího měsíce, kdy byla přijata platba.
1.1.2010: O certifikát není možné žádat před schválením názvu chovatelské stanice.